Д-р Явор Владимиров: "Какво означава безплодие?"

Тема
Ин-витро
дата
12/12/2019
автор
Ива Димова

Какво означава безплодие и кога ведна брачна двойка можем да говорим за безплодие?

Под безплодие или инфертилитет се разбира невъзможността за постигане на бременност след една година неуспешни опити на двойката при редовни полови контакти без предпазни средства. Смята се, че около 15% от човешката популация има проблеми при създаването на потомство. Инфертилитетът в двойката не е само проблем на жената. Това е отдавна забравена отживелица в някои общества. Когато не настъпва бременност при двойката, причините се търсят и в двамата. Проучванията показват, че обикновено причините за ненастъпването на бременност се дължат по равно на мъжа, жената или общо на двамата.

Какви са рисковите фактори за безплодие? До колко съвременият начин на живот влияе на репродуктивните способности?

Преди няколко десетилетия основните не генетични рискови фактори бяха сексуално трансмисивните заболявания, хроничен възпалителен процес в малкия таз след прекъсване на бременност, травми и тежки оперативни интервенции. С годините картината се промени, като на преден план възникнаха нови фактори, като възраст на жената, хроничния стрес и промяна в начина на живот. Все повече технологии навлизащи в бита на човека улесняват нашето съществуване, но и ни отделят все повече от природата. За съжаление това има негативен ефект върху репродуктивните възможности на човешкия род.

Как трябва да постъпи една двойка, която смята, че вероятно има репродуктивен проблем?

Проблемът не трябва да се отлага, като се знае че с напредване на възрастта шанса жената да роди собствено дете намалява. Тази промяна при жената настъпва обикновено след 37-38 годишна възраст, а при мъжа приблизително 10 години по-късно.

Какво представлява ин витро лечението и какво трябва дазнаем за него?

Ин витро технологиите са основен метод за лечение на безплодието. Това е група  от методи, които се основават на постижения на съвременната медицина и имат за цел да се постигне оплождане на яйцеклетките, чрез селектиране и подобряване на потенциала на половите клетки при жената и мъжа. Като първа стъпка е необходиимо да се изясни от специалиста каква е причината за проблема безплодие и дали има основание да се предприеме лечение чрез ин витро. За да се диагностицира двойката е необходимо да се направят поредица от изследвания. При жената това е проследяване на овулация, определяне на яйчниковия резерв и хормонален баланс, определяне на проходимост на маточните тръби чрез снимка или лапароскопия. При мъжа е необходимо да се започне със стандартен семенен анализ и в последствие,ако е необходимо да се премине  към специализирани тестове.

Какви са фазите на ин витро лечението?

След като се установи проблема в брачната двойка, на база извършените изследвания, се планува ин витро процедура. Тя се разделя на няколко фази:

Първа фаза:Формиране на повече фоликули в яйчниците на жената с цел да се извадят повече яйцеклетки. Това се постига чрез т.нар. стимулация с подкожни инжекции, която продължава около десет дни. Начина на стимулиране и дозите медикаменти зависятот резерва на яйчника при жената и нейната възраст, както и опита на специалиста.

Втора фаза:Изваждане на яйцеклетките от яйчника чрез фоликулярна пункция. Това е мини-инвазивна хирургическа намеса, която е болезнена и се налага прилагане на краткотрайна анестезия.

Трета фаза:Следва оплождане на яйцеклетките и развитие на ембриони. Методите за опложданеса  два – класическо ин витро и ИКСИ процедура. При първия метод се събират сперматозоиди и яйцеклетки и сперматозоидите ги оплождат, докато при втория във всяка извадена зряла яйцеклетка се инжектира по един нормален сперматозоид.  В зависимост от причините на безплодие, се избира кой от методите да се приложи. След оплождане, се създават ембриони, които  започват да се делят и за около 5 дни достигат фаза на развитие наречена бластоцист. Това е непосредствено преди захващането им за маточната лигавица. Ембрионите могат да бъдат замразени, с цел съхранение или поради невъзможност да бъдат върнати в маточното тяло на жената.

Четвърта фаза: Създадените ембриони могат да бъдат инжектирани в маточната лигавица,чрез фин катетър. Тази процедура се нарича ембрио трансфер. За тази манипулация не се налага обезболяване. След няколко часа пациентката е вече в къщии не е необходимо по-различно поведение от обичайния начин на живот. След 7-10 дни може да се направи тест за  бременност, за да се установи резултата от процедурата.

От какво зависи успеваемостта от лечението чрез ин витро?

Множество фактори повлияват върху крания резултат. Можем да ги разделим на две групи: обективни и субективни.  Към първата група се включват възрастта на пациента, причината за безплодието, тежестта на проблема, наличие на генетични отклонения, в някои от партньорите. Към втората група това са избрания протокол за лечение, ембриологичната лаборатория и използваните в нея среди и консумативи и не на последно място от опита на специалистите ембриолози и гинеколози. Колкото повече методи за лечение на безплодието един екип владее и прилага,толкова шансът за успех е по-голям.Изборът на клиника за лечение зависи не толкова от цената на услугата и реклами в медиите, а от квалификацията на екипа и методите за лечение, които той прилага.

Има ли неразрешими случаи?

Ако изключим вродените генетични аномалии, на практика неразрешими случаи няма. Важно е проблемът да се диагностицира и да се приложи подходящия подход и метод на лечение, като трябва да се знае, че колкото повече методи владее е динспециалист или клиника, толкова лечението е по-успешно.

Има хора, които предпочитат да се доверят на чужди клиники, защото смятат, че там имат повече опит и знания. Вие сте носител на награда на Американската асоциация по репродуктовна медицина. Разкажете повече за нея?

Темата е дискусионна, но бих желал да Ви уверя, че има клиники в България, които са на европейско ниво, както и че ръковедената от мен Ин витро клиника по нищо не отстъпва на водещите клиники вЕвропа, Америка и Азия. Ние прилагаме успешно най-съвремените технологии при лечението на нашите пациенти, като сме иноватори при разработката на някои нови методи. Въз основа на нашия опит и познание, създадохме първата в света Теория за крио-лечение на ембрионите, чрез която даваме обяснение за по-високата успеваемост на ин витро метода след процедура на замразяване и размразяване на ембрионите. Нашият екип е един от първите в Европа, които използват генетичен метод за определяне на имплантационния „прозорец“, с което увеличаваме успеваемостта на ин витро лечението. При този метод се изледва функцията на 238 гена, определящи формирането на маточнота лигавица, както и кога тя е готова да приеме ембрионите. Проспективно проучване доказа ефективността на това изследване и това бе една от причините Американската асоциация по репродуктовна медицина да ни удостои с награда.

Скоро се върнахте от конгресв Китай, има ли нещо ново и революционно в областта на репродуктивната медицина, което тепърва ще навлиза?

Основната тема на този международен конгрес бяха иновативни и нови практики за лечение, като две основни теми се откроиха, първата от които акцентира върху ефекта на различните методи на замразяване и регенеративните възможности на репродуктивните клетки и тъкани. Благодарение на големите технологични успехи в областта на криобилогията - замразяването вече е основен метод за лечение на безплодието, чрез ин витро технологиите. Втората тема е прилагане на нови методи за възстановяване на репродуктивните възможности при жени в напреднала репродуктивна възраст. Използването на стволови клетки за лечение и изолиране на биоактивни сустанции от кръвоносната и крътворната системи са новия подход за възстановяване на функцията на яйчника.

 

Присъединете се към дискусията