За федерацията

Кои сме ние и с какво се занимаваме

Ние сме неправителствена организация в обществена полза

Федерация “Български пациентски форум” има за цел да защитава правата на хора с различни заболявания, техният навременен достъп до качествено лечение и подходяща за състоянието им терапия. Предметът на дейност на организацията е защита на правата на гражданите в сферата на здравеопазването и осъществяване на национално представителство на пациентите и пациентски организация. Федерация “Български пациентски форум” е инициатор на множество кампании, които имат за цел да информират пациентите и обществеността относно нови терапии.

Управителен съвет

Иван Димитров, Федерация “Български пациентски форум”, Управителен съвет

Иван Димитров

Нели Николова, Федерация “Български пациентски форум”, Управителен съвет

Нели Николова

Лилия Николова, Федерация “Български пациентски форум”, Управителен съвет

Катя Миланова

Мисия и принципи

Федерация „Български пациентски форум“ е неправителстена организация, създадена да защитава правата на пациентите в България. Нашето мото е „В името на пациента“.

В името на пациента – организираме информационни кампании за различни заболявания. За да бъде българския гражданин знаещ, относно възможностите за лечение в България и чужбина, както и за най-новите лекарствени терапии.

В името на пациента – провеждаме ежегодна среща на регионалните представители на Федерация „Български пациентски форум“ и ги обучаваме за това как да се справят с конкретни казуси по региони, както и за новостите в медицината.

В името на пациента – имаме адвокати, които са запознати с нормативната система и проблемите в сферата на здравеопазването, които са готови да Ви помогнат, при конкретен здравен проблем, увреда или смърт на Ваш близък, в следствие на медицинска дейност.

Областни представители

Федерация “Български пациентски форум” има регионални представители в 28-те области на България, готови да Ви помогнат за всичко, свързано с Вашите здравни проблеми.

*За повече информация моля, кликнете на иконките с форма на сърце.

Членове

Списък на членовете на Сдружение „Федерация Български пациентски форум“.

„Асоциация Семейно здраве – моете дете“

„Асоциация на хората с множествена склероза“

„Асоциация на хората с псориазис и псориатични усложнения“

„Асоциация на чернодробно трансплантираните в България“

„Български диабетен алианс“

Христофор Дианчев Маринчев
bdal@abv.bg
гр. София, ул. Денкоглу 15, вх. Б, ет.1

„ Деца с проблеми в развитието“

Сдружение на болните от диабет „Е10-14“

„Кардиология и фамилна хиперхолестеролемия България“

Теодор Енчев Долджев
зам.председател: Иван Димитров Димитров
cardio_fh_bg@abv.bg
гр. София, ул. Денкоглу 15, вх. Б, ет. 1

„Фенилкетонурия България“

Пепа Георгиева Манева
Лидия Аспарухова Димова
pepadimova@abv.bg
гр. София, район Триадица, ул. Денкоглу 15, вх. Б, ет. 1

„Алианс на дерматологични и ревматологични заболявания“

Нели Веселинова Николова
Деница Станиславова Иванова
neli.nikolova70@abv.bg
гр. София, ул. Денкоглу 15, вх. Б, ет.1

„Здравец за пациентите с хронична бъбречна недостатъчност“