Време за ваксини

Тема
дата
28/10/2019
автор
Ива Димова

Д-р Кунчев всяка година преди началото на грипния сезонзапочва един дебат дали трябва или не трябва да се поставя ваксина и доколко тяни защитава. Вашето мнение?

 

Ефективносттана грипните ваксини зависи от възрастта и имунната реактивност на пациента и отстепента на антигенно сходство между ваксиналните и циркулиращите средобществото епидемични щамове. При достатъчно сходство ваксината предпазва отзаболяване 70-90% от имунизираните здрави лица на възраст до 65 години. При възрастнитехора и пациентите с хронични заболявания, поради свързано с възрастта намалениена способността на организма да реагира при имунизация, титърът на антителаможе да е по-нисък в сравнение със здравите възрастни под 65 години, но дори ив този случай ваксинацията остава високоефективна мярка, предпазваща поне50-60% от имунизираните от развитие на усложнения, налагащи болнично лечение и80% от тях - от смъртен изход. Важно е да се знае, че въпреки сравнителнопо-ниската ефективност на грипната ваксина в сравнение с другите ваксини,ползвани при децата като част от Имунизационния календар, грипната ваксина сиостава единственото ефективно средство за предпазване от това масово разпространенозаболяване.

 

Кои са рисковите групи, които задължително трябва дапоставят противогрипна ваксина?

Имунизацията срещу грип евключена като препоръчителна съгласно Наредба № 15 от 12.05.2005 г. за имунизациитев Република България. Препоръчва се ежегодно на всички лица, навършили 65години, както и да други лица: възрастни и деца над 6-месечна възраст, страдащиот някои хронични заболявания, за живеещи в организирани колективи(специализирани институции за предоставяне на социални услуги, военни поделения,общежития и др.), за лица с повишен риск от заразяване във връзка с професиятаим (транспортни работници, служители в армията и полицията, медицински персонали др.) или лица, които могат да заразят високорискови пациенти (членове насемейството, персонал на лечебни, здравни и социални заведения).

С  Решение на Министерския съвет от 10 януари2019 г. бе приета Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактикатана сезонния грип 2019-2022 г. и за първи път в България е дадена възможност за безплатнопровеждане на имунизации срещу сезонен грип на лица над 65-годишнавъзраст, с цел повишаване обхвата и намаляване на заболяемостта сред тазигрупа. Целта за първата година от влизане в действие на Програмата да сепостигне поне 10 % имунизационен обхват в целевата група и обхватът да сеповишава плавно всяка следваща година през действието на Програмата.  Трябва да се има предвид, че осигуряването навъзможност за безплатна имунизация на рисковите групи и най-вече на хората впо-високите възрастови групи и широко разпространена практика в развититестрани и такива програми съществуват в почти всички европейски страни. Освентази възможност, разбира се остава и възможността да се закупи ваксина отсвободния пазар – обикновено тя е на разположение в аптеките от септември додекември всяка година.

 

Кое е подходящото време за поставяне на ваксина?

 

Подходящовреме за поставяне на грипни ваксини са есенните месеци – октомври, ноември,декември. Всъщност ваксина срещу грип можем да си поставим по всяко време, но тъйкато ваксините се произвеждат с актуалните за сезона грипни щамове, то те са наразположение основно в последното тримесечие на годината. Важно е да се знае,че са необходими около 2-3 седмици за изграждане на пълен имунен отговор, койтое достатъчно напрегнат, за да ни предпази от възникване на заболяване. Взависимост от това кога ще започне поредната годишна грипна епидемия, е добреда разполагаме с тези три седмици след имунизацията преди да се увеличи рязкориска от среща с вируса по време на епидемията. Това означава, че акоепидемията започне в края на февруари (което е най-честият случай унас) дори имунизация през месец януари може да бъде достатъчнонавременна, за да ни предпази, но рискът от по-ранна епидемия – през януари идори по-рано е налице и трябва да го имаме предвид. Това е причината дапрепоръчваме като най-подходящо време за имунизация последното тримесечие нагодината.

 

Има различни ваксини на пазара. Как да изберем подходящата(не говорим за марка)?

 

Съвременнитегрипни ваксини са четирикомпонентни и съдържат по един щам на вируса -  представител на подтиповете А(НЗN2) и А(Н1N1)на грипните вируси от тип А и по един антигенен представител на двете (Викторияи Ямагата) генетичнилинии на грипния вирус В. Съществуват и трикомпонентни грипни ваксини, коитосъдържат по един антигенен представител на подтиповете А(НЗN2) и А(Н1N1) нагрипните вируси от тип А и един - на грипния вирус В. Съставът на ваксиналнитещамове ежегодно се актуализира от експертна група към Световната здравна организация(СЗО) в съответствие с данните отвирусологичния надзор в целия свят.

Всякаваксина се поставя след преценка на здравословното състояние на лицето илипсата на противопоказания. Дозата зависи и от възрастта на пациента. Общопрактикуващиятлекар е този, който познава най-добре състоянието на лицата от пациентската силиста и техните придружаващи заболявания, и може да препоръча съответна ваксина,след като се запознае с описаните в листовката указания на производителя.

 

При последната грипна епидемия много от пациентите схронични заболявания получиха обостряне на състоянията си. При тях как стоивъпросът с ваксините? Пациенти с трансплантация на органи, диабет,кардиологични заболявания - трябва ли да поставят ваксина?

 

Да, товае един от основните въпроси, когато говорим за грип. Като масово разпространенозаболяване той засяга много хора – в някои години при интензивна грипнаепидемия броят на засегнатите през сезона достига до милион души в страната.Голямата част от тях обаче го преболедуват сравнително леко – с температура до37.5 – 38 градуса, главоболие, отпадналост, обща слабост и прояви от страна нагорните дихателни пътища. В най-общия случай това състояние отминава за 3-5 днибез особени рискове за здравето. Не така стои въпросът за хората в по-високитевъзрастови групи и най-вече за тези със сериозни хронични заболявания. Междутях са така често срещаните у нас диабет, хронични възпаления на белитедробове, хронична обструктивна белодробна болест, астма, сърдечна и бъбречнанедостатъчност в различни степени, различни състояния свързани с потискане наимунния отговор – трансплантирани, имуносупресирани пациенти и др.

Необходимо е при поява на симптомите – висока температура,главоболие, мускулни болки, силна отпадналост и катарално възпаление на горнитедихателни пътища, да се търси медицинска помощ и да не се прилага самолечение.

Катопревантивна мярка, освен имунизацията да се имат предвид и общитепротивоепидемични мерки, като добра лична хигиена, изолация, проветряване напомещенията, намаляване струпването на хора в затворени помещения и др.

 

Коиса щамовете, които се очакват тази година? И кога се очаква да е пикът нагрипния сезон?

Световната здравна организация препоръчва четирикомпонентнитеваксини за сезон 2019/2020 за северното полукълбо да съдържат:

an A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09-like virus;

an A/Kansas/14/2017 (H3N2)-like virus;

a B/Colorado/06/2017-like virus (B/Victoria/2/87 lineage); and

a B/Phuket/3073/2013-like virus (B/Yamagata/16/88 lineage).

За трикомпонентните ваксини за сезон 2019/2020 за северното полукълбо сепрепоръчва грипния вирус В да бъде :

a B/Colorado/06/2017-like virus of the B/Victoria/2/87-lineage.

Обикновено, пикът на грипния сезон за нашатастрана е през студените месеци от декември до февруари, като динамиката наепидемичния процес е в зависимост от разпространението на процеса наЕвропейския континент. От значение са и допълнителни фактори като: теснияконтакт на хората, характерът на общуване, професията, транспортните средства идр.

Макар и не в епидемични стойности отделнислучай на грип се регистрират през целия период от октомври до март.

Присъединете се към дискусията