Среща проф. Христо Хинков

тема
дата
5/7/2023
автор
Ива Димитрова

Ползотворна среща за бъдещи инициативи и обмяна на идеи.

Иван Димитров, председател на Федерация "Български пациентски форум" и г-жа Магдалена Дакорд, #FHPatientNetwork разговаряха с Министърът на здравеопазванетот проф. Христо Хинков - относно ранния скриинг за Фамилна Хиперхолестеролемия.

Магдалена Дакорд представи на министъра #Пражката декларация и сподели опит за ранен скрининг и #превенция на #CVD от други европейски страни като Словения, Холандия, Чехия, Норвегия и Хърватия. Тя също така обясни текущите усилия за прилагане на #FHchildscreening в Полша, Германия, Франция.

Дискусиите се проведоха в контекста на по-широката амбиция за разработване на национален план за сърдечно-съдово здраве и за справяне с други здравни предизвикателства в #България.

#FHEurope благодари на българския Здравен министър за отделеното време и интереса към #FH и фамилните рискови фактори за #CVD (cardiovascular disease).

https://lnkd.in/exGQcT6R

Присъединете се към дискусията