Световен бъречен ден - послания

тема
Хемодиализа
дата
26/2/2019
автор
Ива Димова

• 850 милиона души страдат от бъбречни заболявания;
• Бъбречното заболяване в момента е 11-та водеща причина за смъртността в световен мащаб.
• Между 2,3-7,1 милиона са преждевременните смъртни случаи поради липса на достъп до диализа и трансплантация;
• Бъбречните заболявания често възникват от социалните условия, в които се раждат, растат, живеят и живеят хората;
• В много страни леченията за бъбречно заболяване често са недостъпни поради високите разходи за здравната система, липса на инфраструктура и специалисти;
• Повече от половината от страните нямат стратегия за подобряване на грижите за хора с хронична бъбречна недостатъчност.
• Като се има предвид тревожното нарастване на бъбречните заболявания в световен мащаб, необходима е драстична промяна и подобрение в превенцията и лечението на бъбречни заболявания. На свой ред, скринингът за лица с висок риск и
ранна диагностика и лечение са икономически по-ефективни за здравните фондове, отколкото лечението на усложненията.
• Световният бъбречен ден призовава страни да настояват за конкретни мерки за подобряване на грижите към хората с бъббречни заболявания!

Присъединете се към дискусията