Световен ден в подкрепа на хората с редки болести

тема
Фенилкетонурия
дата
28/2/2019
автор
Ива Димова

"Редки болести" са заболявания, които засягат малък брой хора в сравнение с общата популация. В Европа една болест се приема за рядка, когато тя засяга 1 на 2000 човека. Има хиляди редките заболявания. Към днешна дата между 6000 и 7000 редки болести са били открити и нови болести редовно биват описани в медицинската литература.

Редките болести са сериозни, често хронични и прогресивни заболявания. За много редки заболявания симптомите могат да бъдат наблюдавани още при раждането или в детска възраст. За много редки заболявания все още няма лекарство, но с подходяща терапия и медицински грижи качеството и продължителността на живот на тези хора може да бъде подобрено.

Присъединете се към дискусията